POCZTA POLSKA

jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej ustawowo zobowiązanym do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Oprócz obowiązkowych usług polegających na dostarczaniu listów do 2 kg, paczek do 10 kg i 20 kg nadanych za granicą, przesyłek
dla ociemniałych, oraz przekazów pocztowych, Poczta Polska świadczy wiele dodatkowych usług w kraju i za granicą.

 • Przesyłki priorytetowe przewożone są najszybszym środkiem transportu i mają pierwszeństwo przed przesyłkami ekonomicznymi.
  Aby nadać przesyłkę priorytetową należy nakleić specjalną, bezpłatną nalepkę albo odręcznie napisać wyraz „Priorytet”.
 • Potwierdzenie odbioru polega na poświadczeniu otrzymania przesyłki przez odbiorcę poprzez podpisanie potwierdzenia.
 • Przesyłka polecona polega na doręczeniu przesyłki za pokwitowaniem odbioru.
 • Przesyłka z zadeklarowaną wartością to przesyłka za którą finansowo odpowiada Poczta Polska do kwoty zadeklarowanej
  przez nadawcę.
 • Sprawdzenie zawartości przesyłki pozwala na otwarcie przesyłki i potwierdzenie jej zgodności z dokumentem specyfikacji.
 • Poste-restante polega na dostarczeniu przesyłki do określonej przez nadawcę placówki pocztowej, z której zostanie odebrana
  przez adresata.
 • Przesyłka „Ostrożnie” nadawana jest kiedy jej zawartość stanowią płyny, gazy, rzeczy łamliwe, kruche, rośliny i zwierzęta.
  Takie przesyłki traktowane są ze szczególną ostrożnością.
 • Przesyłki nadawane na warunkach szczególnych odbiegają od przesyłek standardowych ze względu na wymiary, kształt lub zawartość.
 • Druk bezadresowy to przesyłki, takie jak ulotki, broszury czy kupony, dostarczane do wszystkich potencjalnych klientów na terenie wskazanego przez nadawcę obszaru.
 • Przesyłka pobraniowa polega na doręczeniu przesyłki odbiorcy, od którego pobierana jest należna kwota przekazywana na adres
  lub rachunek bankowy nadawcy.
 • E-PRZESYŁKA polega na dostarczeniu przesyłki do określonej przez nadawcę placówki pocztowej, z której zostanie odebrana przez adresata po wcześniejszym powiadomieniu go o możliwości jej odbioru pocztą elektroniczną albo przez sms.
 • Pocztowe Zlecenie Wypłaty (PZW) polega na wypłacie adresatowi określonej kwoty.
 • Abonament filatelistyczny to zamówienie dostarczenia na podany adres wszystkich znaczków emitowanych przez Pocztę Polską.
 • Pocztex to usługa kurierska polegająca na doręczaniu przesyłek z gwarancją terminu, najpóźniej w następnym dniu po nadaniu.
 • Przesyłka dworcowa polega na przyjęciu przesyłki w placówce pocztowej i wydaniu adresatowi w innej placówce. Usługa realizowana tylko w określonych relacjach, których wykazy znajdują się w placówkach pocztowych.
 • Przesyłka reklamowa to materiały promocyjne, marketingowe i reklamowe wysyłane do co najmniej 20 adresatów jednocześnie z taką samą zawartością i treścią dla każdego odbiorcy.
 • Usługi dodane VAS to dołączane do podstawowych usług pocztowych usług dodatkowych, takich, jak: drukowanie, kopertowanie, pakowanie, składanie, foliowanie itp.
 • Firmowa poczta polega na odbieraniu przesyłek bezpośrednio z siedziby firmy.
 • Abonament RTV to usługa, która zawiera możliwość rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, pobieraniu opłat RTV oraz kontroli rejestracji odbiorników RTV.
 • Wpłaty na rachunki bankowe to przyjmowanie wpłat w formie gotówkowej lub czekiem na podany przez klienta rachunek bankowy.
 • Wpłaty składek ubezpieczenia społecznego ZUS polega wykonywaniu wpłat bezpośrednio na rachunek ZUS.
 • Prenumerata prasy polega na dostarczaniu zamówionych tytułów prasowych bezpośrednio na podany adres.
 • Telegram pocztowy to informacja pisemna przekazywana w gwarantowanych terminach.
 • Pakiet depozytowy polega na przyjęciu i przechowaniu przez maksymalnie 60 dni przedmiotów wartościowych o zadeklarowanej wartości.
 • Karty opłat drogowych to sprzedawane przez Pocztę Polską karty przeznaczone dla osób zobowiązanych do opłat za przejazdy
  po drogach krajowych.
 • Produkty Banku Pocztowego S.A. to dostępne w placówkach pocztowych następujące usługi i produkty:
  • Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
  • Rachunki bieżące,
  • Kredyty pocztowe,
  • Pocztowe Lokaty Terminowe.
 • Samochodowa obsługa utargów to usługa, w skład której wchodzi: odbiór utargów bezpośrednio u klienta,
  konwojowanie i ochrona gotówki oraz kasjerów przewożących gotówkę, przeliczanie i dostarczanie gotówki.
 • EMS to doręczanie w krótkich terminach przesyłek adresowanych na terenie około 180 krajów.

CIEKAWOSTKI

Od 1994 wydawany jest tygodnik „Poczta Polska” kierowany do pracowników firmy. Zawiera on informacje o ważnych
wydarzeniach Poczty Polskiej oraz o funkcjonowaniu poczty w innych krajach. Ponadto tygodnik publikuje zarządzenia
i dokumenty kierowane do pracowników oraz ciekawe wywiady z ludźmi kultury.

Dzień Łącznościowca jest oficjalnym świętem Poczty Polskiej i przypada na dzień 18 października.

Od 1516 roku godłem wszystkich poczt powstających w Europie jest trąbka. Wcześniej takiej samej trąbki używali
rzeźnicy przewożący listy między miastami.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu gromadzi zabytki dokumentujące ponad 450 lat działalności poczty
polskiej.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław

Źródło: poczta-polska.pl