Przejdź do www.jurysdyk.pl

Zbiór pism prawnych www.jurysdyk.pl obejmuje szereg tematów codziennego życia. W czasach mocno rozwiniętej biurokracji każdy
styka się zagadnieniami prawnymi „regulującymi” nasze sprawy. Zbudowaliśmy ten portal w celu szybkiego dostępu do wzorów pism
prawnych dla osób potrzebujących bieżącej pomocy w tym zakresie. Jurysdyk.pl zawiera wnioski, umowy, odwołania, podania i inne
wzory pism prawnych. Baza zawiera pisma administracyjne, wartościowe wzory do wykorzystania w relacjach z Urzędami Skarbowymi
(US) oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), wzory pism do wykorzystania w przypadku spraw sądowych, dotyczące
nieruchomości, pracy, biznesu i spraw handlowych.

Z godnie z wymogami prawnymi informujemy, że przedstawione na stronach www.jurysdyk.pl wzory wniosków, umów, odwołań, podań i innych pism mają charakter wyłącznie przykładowy i informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych i w związku
z tym nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zamieszczonych na niniejszych stronach pism, ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do jurysdyk.pl Każde pismo wymaga indywidualnego dostosowania do własnych potrzeb. W sprawach ważnych doradzamy konsultacje z prawnikiem.

Baza jurysdyk.pl zwiększa się każdego dnia i mamy nadzieję, że będzie ona coraz bardziej dla Państwa satysfakcjonująca. Państwa
wsparcie w jej wzbogacaniu o oraz bieżące propozycje lub uwagi są ogromną pomocą w tworzeniu portalu, który ma służyć polskiemu
społeczeństwu.