Sp. z o.o. w 1996 roku wprowadziła na rynek Polski System Regionalnej Aktywności Gospodarczej i Społecznej.

Z wzajemną satysfakcją współpracujemy z 320 regionami w Polsce
przy udziale podmiotów gospodarczych oraz samorządów miast i powiatów.

Dzięki wymianie informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi jednostkami samorządowymi oraz społecznością miast i powiatów
utrzymywana jest prestiżowa pozycja regionu objętego systemem przy jednoczesnym promowaniu wytwarzanych produktów oraz usług.
System wspiera w skali ogólnopolskiej aktywny udział w życiu gospodarczym i społecznym przedsiębiorców związanych z regionem.

Pakiet Multiaktywny

System Aktywności Gospodarczej i Społecznej Regionu związany jest z przekazem informacji skierowanych do społeczności
lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Za pośrednictwem nośników zewnętrznych, reklamy i informacji internetowej oraz urządzeń
mobilnych następuje promowanie przedsiębiorczości lokalnej w skali ogólnopolskiej System przeznaczony jest dla podmiotów
gospodarczych oraz jednostek samorządowych.

Nośnikami zewnętrznymi są Edytory Informacyjne, Edytory Reklamowe, Gabloty Informacyjne, Plany Miast, Mapy Powiatu, Boxy
Promocyjne oraz foldery zainstalowane na terenach miejskich udostępnionych przez jednostkę terytorialną.

Rolą nośników zewnętrznych jest ekspozycja o zasięgu lokalnym i regionalnym ogłoszeń promujących podmioty gospodarcze. Natomiast
dzięki reklamie i informacji internetowej oraz urządzeniom mobilnym skala promocji regionu przedsiębiorcy i ich firmy zyskują zasięg
lokalny, regionalny oraz ogólnopolski.

Więcej o Ogólnopolskim Systemie Regionalnej Aktywności Gospodarczej i Społecznej oraz produktach z nim wiązanych przedstawiamy
na www.sportpremium.pl

Produkt internetowy www.indexfirm.pl „Branżowy Wykaz Firm” jest bardzo ważnym elementem wspierającym cały system.
Zawiera wykaz aktywnych gospodarczo firm, jednostek samorządowych i instytucji, kreuje pozytywny wizerunek Regionu oraz aktywnie
wspiera przedsiębiorców w ich promocji powodując wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie oferowanych produktów, usług,
marki każdej firmy i jej pozycji w regionie.